Over Platform 400jaar

2012 is het 400ste jaar van diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije en dit wordt feestelijk gevierd op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Het Platform 400jaar is een samenwerkingsverband van een aantal regionale en landelijke organisaties dat zich richt op de viering van 400 jaar hartstochtelijke betrekkingen tussen beide landen. Het is een landelijk initiatief en coördineert allerlei activiteiten ter stimulering van vriendschapsbanden en maatschappelijke betrokkenheid tussen Turkse Nederlanders en overige Nederlanders. Het platform spant zich in voor sociale cohesie en interculturele sensitiviteit en benadert de Nederlandse samenleving en de Turkse gemeenschap vanuit cultuur en vanuit vriendschapsperspectief.

Om het bestaan van 400 jaar diplomatieke betrekkingen met veel mensen te vieren heeft het Platform400jaar een reeks activiteiten gelanceerd: Bezoek je Buren, Turks-Nederlands Ontbijt, Coffee Night, Ontmoetingen en een Vriendschappelijke Voetbalwedstrijd. Door deze festiviteiten beogen wij veertig duizend Nederlandse burgers met elkaar in contact te brengen in een vriendschappelijke sfeer. De activiteiten worden in 2012 georganiseerd in Nederland, in samenwerking met lokale organisaties en overheden in vele gemeentes. Ontmoeting, dialoog en vriendschap tussen twee culturen staan centraal bij deze evenementen. De activiteiten worden voorbereid en uitgevoerd door vrijwilligers die wij in verschillende gemeentes mobiliseren.

Menu