Partners

logo-hogiaf

HOGIAF – Federatie van jonge ondernemers Nederland

Een maatschappelijk sterk betrokken federatie met 7 lokale ondernemersverenigingen. Het grootste platform in Nederland dat door en voor Turks-Nederlandse ondernemers is opgericht. Turks-Nederlandse ondernemers vonden onvoldoende aansluiting bij (autochtone) netwerken en organisaties en bleven hierdoor vooral actief binnen de eigen etnische kring.

ntff logo

Netherlands-Turkey Friendship Foundation

NTFF is een civil society initiatief ter bevordering van vriendschapsbanden tussen Nederland en Turkije. NTFF bouwt bruggen tussen de beide volken en landen. Dat doet zij door culturele, kunstzinnige, academische en literaire activiteiten te organiseren en allerlei projecten te initiëren. NTFF is één van de initiatiefnemers van Platform400jaar en is zet zich actief in …

logo3

Peritus Network

Peritus Network is een netwerkorganisatie voor betrokken alumni die midden in de samenleving staan en openstaan voor vernieuwingen. Peritus Network draagt op een geheel eigen, vindingrijke en oprechte wijze bij aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van haar leden. Peritus Network heeft activiteiten in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam …..

 

rosarium

Stichting Rosarium

Stichting Rosarium is een organisatie van en voor vrouwen en is in 2007 opgericht door een groep hoogopgeleide vrouwen. Rosarium wil een brugfunctie vervullen tussen vrouwen van verschillende culturen en opleidingsniveaus en de Nederlandse samenleving. Deze brugfunctie uit zich in het bundelen van krachten, saamhorigheid, respect en tolerantie voor elkaar. Door haar actieve opstelling als vrouwenorganisatie …

stg sanitas logo

Stichting Sanitas

Sanitas is een landelijke organisatie van medische studenten en artsen. De organisatie is opgericht in 1999 door een groep  studenten geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Sanitas, een Latijns woord, heeft als betekenis: de gezondheid van  lichaam en  geest. Deze betekenis vormt de basis van de diensten van Sanitas. Sinds de oprichting spant Sanitas zich met haar …

logo_waterval

Stichting Waterval

Stichting Waterval is een organisatie die verschillende activiteiten initieert ter stimulering van maatschappelijke betrokkenheid en participatie. Ze maakt zich sterk voor sociale cohesie en een harmonieuze samenleving vanuit intercultureel perspectief. Met honderden vrijwilligers onderneemt Stichting Waterval verschillende activiteiten om mensen en culturen met elkaar te verbinden. Ze stimuleert ..

rumi

Roumi kunst instituut

Vanuit de gedachte “een hart hebben voor datgene wat je doet” heeft de heer R. Kileci in 2008 op eigen initiatief het “Roemi Kunsten Centrum” opgericht en verder ontwikkeld.
Sinds 2008 geeft hij Islamitische kalligrafie en ebru cursussen in zijn atelier, waar hij ook zijn kunst beoefend. Hij geeft cursussen niet alleen binnen de grenzen van Rotterdam, maar door heel Nederland en veel landen in Europa en zelfs in Argentinië.

Menu