Turks-Nederlands ontbijt met politie Rotterdam

Post 16 of 83

11 agenten van het Rotterdamse politiebureau Centrum kwamen naar de door  ondernemingsvereniging ROGIAD georganiseerde lunch. Hoofdcommissaris Huib van der Vorst benadrukte het belang van bij elkaar komen in een multiculturele stad als Rotterdam. Ook gaf hij aan hoe belangrijk het is voor de burgers en ondernemers van Rotterdam om nauwe banden te hebben met de wijkagent.

Vanuit ondernemingsvereniging ROGIAD werd het belang van veiligheid benadrukt. Voor een goed ondernemersklimaat staat veiligheid bovenaan. De gasten gaven aan dat dit soort burgerinitiatieven een vervolg moet krijgen en nodigden daarbij ondernemingsvereniging ROGIAD uit.

 

, , , , , ,

Menu